RAZPRODAJA OMEJENIH MODELOV -30%

Navodila in garancija

 

Navodila in garancija

Navodila za namestitev in uporabo ekokamina, varnostna navodila in garancija
Hvala vam, da ste se odločili za naš dekorativni ekokamin.
• VARNOSTNA NAVODILA
Da bi dosegli brezkompromisno delovanje in dolgo življenjsko dobo ekokamina, ter zagotovili varno
uporabo ekokamina, prosimo upoštevajte sledeča opozorila.
Sestava gorilnika:

POMEMBNA OPOZORILA:
• Pri prižiganju ekokamina je obvezna uporaba dolgega vžigalnika, saj lahko pri manjši količini
bioetanola v gorilniku pride do povišanega ognja pri vžigu. Priporočamo vžigalnik Ekokamini,
dolžine 36 centimetrov.
• Pri gorenju kamina se gorilnik močno segreje, prav tako se ogreje tudi ekokamin sam – ne
dotikajte so ekokaminov med delovanjem in 15 minut po prenehanju delovanja, saj obstaja
možnost opeklin.
• Med zapiranjem in odpiranjem drsnika na gorilniku, se segreje zapiralo – prepovedano odlaganje
gorljivih materialov na vrh naprave ali vroč gorilnik.
• Zapiralec med delovanjem ekokamina ne puščamo na gorilniku oziroma ekokaminu, saj se le ta
lahko segreje in privede do opeklin.
• Strogo prepovedano je dolivanje goriva med delovanjem ekokamina. Lahko pride do eksplozije,
vžiga in resnih poškodb.
• Gorivo lahko dolijemo najmanj 15 minut po prenehanju delovanja naprave – prepovedano
dolivanje gorilnika v vroč gorilnik, četudi ekokamin ne obratuje.
• Strogo prepovedano kajenje, medtem ko nalivate gorivo.
• Z gorivom (bioetanol) lahko napolnimo le 50% kapacitete gorilnika.
• Prepovedana uporaba katerega koli drugega gorivo kot bioetanol (priporočljiva uporaba goriva
Ekonol).
• Prostor, kjer se nahaja kamin je potrebno občasno prezračevati.
• Ekokamin se ne sme uporabljati v prostoru s prepihom.
• Vedno poskušajte porabiti vso gorivo, ki je trenutno v gorilniku in ponovno napolniti šele pred
naslednjo uporabo kamina.
• Otroci in živali morajo biti v bližini ekokamina vedno pod nadzorom. Zaradi vročine, ki nastaja
pri delovanju ekokamina, naj se mu izogibajo še eno uro po delovanju.
• Plamenov nikoli ne gasite z vodo.
• Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih čistil ali grobih krp, saj s tem poškodujete površino
kamina.
• Posoda z gorivom na bioetanol naj bo v času nedelovanja dobro zaprta.
• V bližini ekokamin ne odlagajte gorljivih materialov.
• Če se bioetanol ob nalivanju polije preko gorilnika, ga morate obrisati s krpo, ki je navlažena z
vodo, da preprečite vžig zunaj gorilnika.
• Prepovedano je premikanje ekokamina med delovanjem.
• Ekokamini niso primerni za neprekinjeno delovanje.
• Gorivo za ekokamine je potrebno hraniti v protipožarnem prostoru.
• Na ekokamine ne smete odlagati gorljivih materialov.
• Pozorno preberite navodila za namestitev ekokaminov.
• Pozorno preberite navodila za uporabo ekokaminov.
• Poskrbite, da je prostor dovolj velik (najmanj 46 kubičnih metrov – pri višine stropa 2,3 m je to
20 kvadratov).
• NAVODILA ZA NAMESTITEV
Kot vsak izdelek v katerem se proizvaja plamen, tudi ekokamini povzročajo toploto. Postavite ga na
ustrezno mesto daleč od vnetljivih snovi. Pri namestitvi na steno morajo biti upoštevani vsi veljavni
predpisi za preprečevanje požara. Za zaščito stene pred obarvanjem, je priporočljivo, da območja okrog
vgrajenega kamina zaščitite s temperaturno obstojno volno ali ploščo. Ekokamin porablja kisik, zato je
potrebno poskrbeti za ustrezno prezračevanje prostora. Ekokamini so namenjeni le za domačo
dekorativno uporabo, vendar oddajajo od 2-4 kW toplote. Nameščeni morajo biti tako, da ne ogrožajo
otrok (katerim ne smemo dovoliti približevanje. Slika 1 prikazuje posamezne elemente ekokaminov
(vsak ne vsebuje vseh).

Proizvajalec ekokaminov: Euris d.o.o., Migojnice 41, 3302 Griže.

Ekokamine lahko razdelimo po tipih in sicer na stenske (obesijo ali vgradijo se v steno) ter prostostoječe
(postavijo se na tla). Prostostoječi so lahko enostransko sli obojestransko odprti ter pokončni. Odmik od
gorljivih materialov (v centimetrih) glede na tip ekokamina se nahaja v tabeli 1.

Pomembno je, da so ekokamini nameščeni v prostoru brez prepiha. Ne postavljati gorljivih predmetov
na vrh naprave ali v njeno neposredno bližino. Napotek za varno polnjenje in ugašanje naprave – glej
navodila o uporabi.
Ime/model in tip ekokamina: __________________________________________________________
Teža ekokamina: ____________________________________________________________________
Napotki za varno namestitev ekokaminov:
STENSKI EKOKAMINI:
Iz varnostnih razlogov vam priporočamo, da si za namestitev, kamina na steno poiščete strokovno
usposobljenega izvajalca. V primeru, da si boste ekokamin sami namestili, priporočamo da vam pomaga
še najmanj ena oseba. Poskrbeti morate, da je zaščitna stena, na katero boste namestili ekokamin
dovolj trdna, da bo zdržala težo naprave, ustrezne velikosti in zaščitena z negorljivim materialom. Pred
sestavljanjem kamina odstranite vse zaščitne folije in ostale materiale, ki so namenjeni zaščiti pri
prevozu.
Postopki namestitve ekokamina na steno:
1. Stenski model z vijaki za vgradnjo v steno:
• Montaža se izvede tako, da se ekokamin potisne v ustrezno, predhodno pripravljeno stensko
odprtino, ki je izrezana v steni ali pa narejena iz konstrukcijskih plošč (na ogenj odporne mavčne
plošče).
• Za pritrditev v stensko odprtino uporabite (priložene) vijake za montažo.

2. Stenski ekokamin z nosilci za na steno:
• Priporočamo vam, da si najprej označite kje boste fiksirali nosilce na steno. Najprej namestite
zgornji nosilec. Pazite, da je le-ta v vodoravnem položaju. Označite si, kje morate izvrtati luknje.
Nosilec odstranite in na tem mestu izvrtate luknje, v katere nato vstavite zidne vložke. Nosilec
nato postavite nazaj in ga z vijaki pričvrstite na steno.
• Izmerite razdaljo med zgornjimi in spodnjimi luknjami na zadnjem delu ekokamina.
• Označite si na steni, kje bo pritrjen spodnji nosilec. To storite na podlagi izmerjene razdalje med
luknjami na zadnjem delu ekokamina.
• Izvrtajte luknje na označenih mestih za spodnji nosilec in v njih vstavite zidne vložke.
• Položite spodnji nosilec na steno in ga z vijaki pričvrstite.
• Ena oseba naj vam ekokamin drži, medtem ko ga vi z vijaki in s podložkami pričvrstite na
nosilce.
• Preverite še enkrat, če ste ekokamin pravilno namestili – zgornja stran ekokamina mora biti
zgoraj. Če ekokamin ni pravilno obrnjen, ne boste mogli vstaviti gorilnika!
• Preverite ali je ekokamin varno pritrjen na steno, preden nalijete gorivo bioetanol!
3. Stenski model z vijaki za obešanje na steno:
• Na zadnji steni se nahajajo štiri odprtine za vijake v izravnanih razdaljah, ki so namenjene za
montažo na steno. Označite vse pritrdilne točke na steni.
• Izvrtajte izvrtine premera 6 mm (na prej označenih mestih na steni). Na izvrtine vstavite
priložene zidne vložke. Privijte vijake v vložke, vijakov ne privijajte do kraja ampak naj segajo
3mm izven stene.
• Ekokamin obesite na vijake, tako da glave vijakov segajo skozi razširjeni del odprtin za vijake na
ekokaminu in nato počasi spustite napravo, da se vijaki naravnajo na utore in pridržijo napravo.
• Na koncu preverite, če ekokamin natančno prilega na steno ''brez zračnosti''.
• Na koncu v ekokamin vstavite še gorilnik (posodo za gorivo).
PROSTOSTOJEČI EKOKAMINI:
Pri prostostoječih ekokaminih gre v večini primerov za že sestavljene modele. Pomembno je le, da pred
postavitvijo na tla oziroma mizo preverite, ali če se so le ta dovolj trdna, da zdržijo težo ekokamina.
Pozorni moramo bit, da se ne mora prevrniti. Na vrh prostostoječih ekokaminov ne odlagamo gorljivih
materialov. Prostostoječi ekokamin postavimo na predvideno mesto, ter vanj vstavimo gorilnik.

Slika 4 vam prikazuje, kako se sestavijo prostostoječi ekokamini, ki ob nakupu niso sestavljeni. To so
modeli Galy, Hoy in Hoy mini. Številke na sliki pomenijo: 1 – ohišje, 2 – distančnik, 3 – tesnilni obroč, 4 –
matica, 5 – prosojni tesnilni obroč, 6 – okrasni vijak, 7 – steklo, 8 – posoda.

Poseben način sestave ekokamina Liny je prikazan spodaj na sliki 5. Številke na sliki prikazujejo: 1
–ohišje, 2 –podstavek, 3 – gorilnik, 4 – zadnje steklo, 5 – steklo, 6 – vijak, 7 – tesnilni obroč, 8 – plošča.

• NAVODILA ZA UPORABO
• Nikoli, v nobenem primeru, ne puščajte delujočega ekokamina brez nadzora.
• Ekokamin ni primeren za neprekinjeno delovanje.
• Ekokamina se med delovanjem ne sme premikati.
• Deli ekokamina so lahko med delovanjem zelo vroči.
• Konstrukcijo naprave je prepovedano spreminjati.
• Ekokamin lahko uporabljate le v dobro prezračenem prostoru. Prostor kjer uporabljate
ekokamin ne sme biti manjši ob 46 m 3 (če je višina stropa 2,3m mora biti prostor veli najmanj 20
m 2 ).
• Potrebno je imeti stalen nadzor nad delujočim ekokaminom.
• Ne priporočamo, da uporabljate več ekokaminov hkrati, saj izhodna moč ne sme presegati 4,5
kW – če se tej številki približate je potrebno prostor dodatno prezračevati.
• V bližini ekokamina mora biti oprema za gašenje začetnih požarov (odeja ali gasilni aparat)
• Ekokamina se ne sme dotikati med delovanjem.
• Ekokamin ni primeren za ogrevanje prostorov ampak samo za dogrevanje (dekorativna raba).
• Ekokamin se ne sme uporabljati v prostorih, kjer je prepih.
• V primeru prepiha v prostoru z zapiralcem zaprite drsnik, da preprečite dovod kisika in
posledično ugasnitev ognja v gorilniku. Prepih v bližini kamina lahko povzroči, da ogenj ugasne
takrat z zapiralcem zaprite drsnik in s tem preprečite hlapenje bioetanola.
• Z bioetanolom lahko zapolnimo maksimalno 50% kapacitete gorilnika.
• Priporočamo uporabo vžigalnika Ekokamini dolžine 36 cm.
• Nikoli NE PRIŽIGAJTE vroče naprave.
• Ne dolivajte goriva med delovanje – lahko privede do hujših poškodb.
• Ekokamin in gorilnike je potrebno redno čistiti. Uporabljate lahko vodo in nevtralna tekoča
čistila.
• Priporočamo, da površine iz nerjavečega jekla čistite po vsaki uporabi ekokamina.
• PREPOVEDANA uporaba bencina ali katerega koli drugega goriva, razen bioetanola.
• V bližino ekokamina ne odlagati gorljivih materialov (podatki o odmikih gorljivih materialov od
ekokamina so podani pod točko navodila za namestitev.
Opis pravilnega in varnega rokovanja z ekokaminom:
• Pri prvem kurjenju preverite tesnost gorilnika, še posebej ko naprava deluje pri visokih
temperaturah.
• Gorilnik z bioetanolom napolnimo maksimalno 50%.
• Bioetanol prižgemo z odprtim ognjem.
• Priporočamo uporabo dolgega vžigalnika.
• Ne prižigajte vroče naprave, čas med prvim in drugim prižigom mora biti najmanj 15 minut.
• Upoštevati navodila o varnem prižigu in ugašanju ekokamina (navodila za uporabo).
• Pri ekokaminih z zaščitnim steklom obstaja tveganje opeklin, saj se površina stekla segreje, zato
je potrebno biti pazljiv pri uporabi.
• Upoštevati morate vse zgoraj navedene trditve.
• Upoštevati je potrebno nacionalno zakonodajo
Gorivo za ekokamin – bioetanol:
• Bioetanol je visoko vnetljiva snov in mora biti shranjen v skladu s požarno varnostnimi predpisi v
protipožarnem prostoru.
• Bioetanol pri gorenju porablja kisik iz prostora, v katerem se nahaja ekokamin. Ta prostor
morate zato redno zračiti in poskrbeti za dostop kisika.
• Bioetanol mora biti hranjen na varni razdalji od kamina (minimalno 2m). Nikoli ga ne postavljajte
pred kamin.
• Priporočamo, da se za delovanje ekokamina uporablja Ekonol (bioetanol blagovne znamke
ekokamini). Uporaba drugih goriv lahko povzroči okvaro naprave, požar ali hude telesne
poškodbe.
• Nikoli ne vlivajte bioetanola v gorilnik med delovanjem ekokamina.
• Po uporabi počakajte še najmanj 15 minut, da se gorilnik ohladi, šele potem lahko dolijete
bioetanol.
• Bioetanol shranjujte nedosegljivo otrokom in živalim.
• Posoda, kjer je hranjen bioetanol naj bo dobro zaprta.
• Bioetanol ne sme biti izpostavljen direktni toploti, kot je sončna svetloba ali centralno
ogrevanje.
• Pri ravnanju z bioetanolom strogo prepovedano kajenje.
• 1 liter bioetanola gori približno 2,5 – 3 ure
Navodila za polnjenje in ponovno polnjenje ekokamina
- Količina bioetanola v gorilniku sme znašati maksimalno 50%.
- Bioetanola nikoli ne vlivano na odprt ogenj.
- Bioetanola nikoli ne vlivamo ali dolivamo v vroč gorilnik.
- Bioetanol lahko pri polnjenju nepričakovano zagori, zato morate vedno počakati, da se gorilec ohladi,
preden dolijete bioetanol.
- Pri ponovnem polnjenju je potrebno počakati najmanj 15 minut da se gorilnik ohladi.
- Če se bioetanol polije preko gorilnika, ga morate obrisati s krpo, ki je navlažena z vodo, da preprečite
vžig zunaj gorilnika.
- Varno polnjenje je vlivanje bioetanola v hladen gorilnik, vlivanje bioetanola v vroč gorilnik je
prepovedano.
Postopek vžiganja in ugašanja
- Ogenj smejo prižgati smo odrasle osebe, pri tem pa morajo upoštevati vsa varnostna pravila.
- Bioetanol smete vžgati le z dolgim vžigalnikom.
- Odprete drsnik na gorilniku, vlijete bioetanol in z odprtim plamenom prižgete ogenj.
- Za varen prižig se ne smemo sklanjati nad gorilnik.
- Z vžigalnikom se gorilniku, z odprtim ognjem približamo s strani.
- Goreči bioetanol ugasnete z zapiranjem dovoda zraka do ognja.
- Z zapiralcem zapremo drsnik na gorilniku in ugasnemo ogenj.
- Če se pojavijo motnje in plamen ne ugasne takoj zgoraj navedeni postopek večkrat ponovimo (vendar
vedno spet počasi do konca odpremo drsnik in potem spet zapremo). Če tudi to ne pomaga s stalnim
nadzorom počakamo da bioetanol do konca izgori.
- Če je le mogoče naj bioetanol v gorilniku izgori v celoti. To preprečuje ostanke alkohola v njem in
težave ob naslednjem vžigu.
- Za varno ugašanje vedno uporabljajte priložen zapiralec, saj je gorilnik zelo vroč.

Garancija:
- Garant in pooblaščeni serviser: EURIS d.o.o., Migojnice 41, 3302 Griže.
- Proizvajalec zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje naprave, ki začne teči z izročitvijo naprave
kupcu, dneva nakupa.
- Kupec ekokamina se zavezuje, da bo prebral navodila za namestitev in uporabo.
- Vaš ekokamin ima dve leti garancije, za kakršnekoli okvare in napake s strani proizvajalca.
- Garancija velja samo ob predložitvi originalnega računa z datumom nabave.
- V primeru težave se obrnite na vašega prodajalca.
- Stroški namestitve kamina ne morejo biti povrnjeni pod nobenim pogojem.
- Proizvajalec ni odgovoren za posledice, ki jih pri napačnem nameščanju naprave utrpi oseba ali
nepremičnina kupca.
- Garancija ne velja v primeru zlorabe ekokamina ali če je bil uporabljen za drugačne namene, kot je
opisano v navodilih.
- Garancija ne velja v primeru, če je napaka posledica nepravilne uporabe, slabega vzdrževanja ali
mehanskih poškodb.
- Opozorilo, garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Datum izročitve ekokamina v ______________, dne ____________.
žig in podpis
Proizvajalec:
EURIS d.o.o., Migojnice 41, 3302 Griže
GSM: + 386 41 353 051, e-mail: info@ekokamini.eu , www.ekokamini.eu
Blagovna znamka Ekokamini
Proizvedeno v EU